Terug

Onze teams

YEP

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 3.000 jongvolwassenen voor het eerst een psychose. Uit onderzoek blijkt dat snelle herkenning en behandeling van een psychose zorgt voor vollediger herstel en een beter beloop van de stoornis. Ook blijkt dat een brede aanpak binnen de behandeling de prognose positief kan beïnvloeden. Het Yulius Eerste Psychose (YEP) Team is opgericht om snelle herkenning en behandeling van een psychose mogelijk te maken.

Het YEP-team is - zonder wachtlijst - beschikbaar voor diagnostiek en behandeling van jonge mensen in de leeftijd van 15-35 jaar met een eerste psychose of een hoog risico op psychose. Het is een multidisciplinair team (bestaand uit een psychiater, een maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist, gz-psycholoog en verpleegkundige) dat werkt volgens het FACT-model. Lees het artikel over YEP (pdf).

Informatie en aanmelden

Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden voor behandeling door het YEP-team? Neem dan contact met uw huisarts op en vraag om een verwijzing naar Yulius.