Terug

FACT

YEP (Yulius Eerste Psychose)

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 3.000 jongvolwassenen voor het eerst een psychose. Uit onderzoek blijkt dat snelle herkenning en behandeling van een psychose zorgt voor vollediger herstel en een beter beloop van de stoornis. Ook blijkt dat een brede aanpak binnen de behandeling de prognose positief kan beïnvloeden. Het Yulius Eerste Psychose (YEP) Team is opgericht om snelle herkenning en behandeling van een psychose mogelijk te maken.

Het YEP-team

Het YEP-team is beschikbaar voor diagnostiek en behandeling van jonge mensen in de leeftijd van 15-35 jaar met een eerste psychose of een hoog risico op psychose. Het is een multidisciplinair team (bestaand uit een psychiater, een maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist, gz-psycholoog en verpleegkundige) dat werkt volgens het FACT-model.

Geen wachtlijst

Eén van de belangrijkste doelen van het YEP-team is het verkorten van de duur van de onbehandelde psychose. Het YEP-team heeft dus geen wachtlijst en start na aanmelding zo snel mogelijk met de diagnostiek en behandeling. De aanpak bestaat uit het zo vroeg mogelijk behandelen van de klachten én ervoor zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving. Het team betrekt dan ook het functioneren op de andere levensgebieden, zoals werk/studie, huisvesting, sociale contacten en zingeving, bij de behandeling.

Aanmelden

Voor behandeling door het YEP-team is een verwijzing van de huisarts nodig. Klik hier voor meer informatie over aanmelden voor verwijzers.

  • YEP
    • Locatie Yulius Kasperspad, De Stroming: 088 405 30 30  

Voor algemene vragen over onze FACT-zorg belt u met ons Klant Contact Center via 088 40 50 600.