Terug

Hoe en waar wij kunnen helpen

Wmo

Yulius biedt zorg aan mensen met psychiatrische problemen. Binnen de afdeling Wijkgerichte Zorg komen alle zorgactiviteiten samen die dichtbij de leefomgeving van de cliënt plaatsvinden. Wij bieden u zorg in de wijk vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Onze diensten zijn beschermd wonen, dagbesteding, individuele begeleiding (thuis) en inlooplocaties. Wij werken samen met cliënten, familie en naasten aan perspectief. Hierbij zoeken we altijd naar een balans tussen beperkingen en mogelijkheden. 

Beschermd wonen

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen met psychiatrische beperkingen moeilijk zijn. De dagelijkse bezigheden regelen zoals de organisatie van de huishouding, persoonlijke verzorging, het onderhouden van sociale contacten en het regelen van financiën zijn niet voor iedereen gemakkelijke taken. Soms zijn de beperkingen zo ingrijpend dat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Beschermd wonen binnen Yulius kan dan een oplossing zijn.

Yulius biedt een veilige woonomgeving aan mensen die vanwege hun psychiatrische beperkingen op zoek zijn naar stabiliteit en/of ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Vanuit de woonvorm werken we aan het   vergroten van uw zelfredzaamheid en het deelnemen aan de samenleving. Het doel is een balans te vinden tussen de dingen die iemand (nog) niet kan en de mogelijkheden die er juist wél zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Individuele begeleiding

Yulius biedt mensen met psychiatrische en/of psychosociale beperkingen die zelfstandig (willen gaan) wonen ondersteuning in de vorm van Individuele Begeleiding. Zo lang dit noodzakelijk is. Dit doen wij door het inzetten van deskundig personeel. Zij begeleiden cliënten op het gebied van wonen, leren, werken, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en hulp en bemiddeling bij de financiën. Op dit moment bieden wij individuele begeleiding aan in de regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Lingewaal en de Drechtsteden.

Dagbesteding & Inloop

Voor mensen die het lastig vinden om hun dag te vullen, biedt Yulius dagbesteding en inlooplocaties. Deze dienst is zeer geschikt voor mensen die bijvoorbeeld geen groot sociaal netwerk en/of baan hebben als gevolg van ernstige en langdurende psychische problemen. De dagbesteding en inloop geloven dat ieder mens, met of zonder beperkingen, kwaliteiten heeft. Vanuit deze kwaliteiten wordt gewerkt aan het vergroten of behoud van de zelfredzaamheid, waardoor de cliënt in staat wordt gesteld deel uit te maken van de maatschappij. Yulius heeft diverse inlooplocaties en groepsactiviteiten. Ontmoeting en contact staan hierbij centraal.

Meer informatie

Yulius Wmo-Zorgbemiddeling
088 - 405 36 23 / wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl
Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook u begeleider of behandelaar vragen om hulp.