Wijkgerichte Zorg

Heeft u ondersteuning nodig bij wonen of het invullen van uw dag? 

Yulius Wijkgerichte zorg richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening die ondersteuning nodig hebben bij het wonen of het vinden van een passende daginvulling. Wij bieden ondersteuning bij u thuis of op één van onze beschermd wonen-locaties. Onze diensten vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Samen met u stellen we een ondersteuningsplan op. Hierbij zoeken we altijd naar een balans tussen beperkingen en mogelijkheden met als doel dat u uw leven weer zelf vorm kunt geven. In overleg met u betrekken wij daarbij familie en belangrijke anderen. Daarnaast werken wij zoveel mogelijk samen met het wijkteam of andere organisaties als u al zorg krijgt.


Individuele begeleiding: ondersteuning bij zelfstandig wonen

Wij ondersteunen u thuis in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Onze medewerkers komen bij u thuis op afspraak en begeleiden u op het gebied van wonen, leren, werken, sociale contacten en financiën. Denk hierbij aan het samen verwerken van de administratie, het bespreken van knelpunten in uw dagelijkse bezigheden en het doen van boodschappen. Lees meer


Beschermd wonen: wonen bij Yulius

Wanneer zelfstandig wonen niet lukt, kunt u bij Yulius terecht op één van onze acht locaties beschermd wonen. U woont dan in een veilige omgeving en krijgt ondersteuning van onze medewerkers. Wij helpen u te werken aan uw herstel. De verblijfsduur is afhankelijk van uw hulpvraag en persoonlijke situatie. Lees meer


Dagbesteding: zinvol bezig zijn

Voor mensen die niet kunnen werken of vrijwilligerswerk kunnen doen biedt Yulius dagbesteding op diverse locaties in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ook mensen die vaak alleen zijn, kunnen hier op een leuke manier anderen ontmoeten. Samen gaan we aan de slag. Denk hierbij aan creatieve bezigheden, helpen in een kledingwinkel, tuinen opknappen, klussen in de wijk, sportactiviteiten of werken in een moestuin. Lees meer


Inlooplocaties: contact met anderen

Op onze acht ontmoetingsplekken bent u van harte welkom voor allerlei leuke activiteiten: van leerzame workshops over herstel tot wandelen. Zo ontmoet u wijkbewoners en krijgen uw dagen weer structuur. Lees meer


Meer informatie en aanmelden

Heeft u hulp nodig? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Wmo-Zorgbemiddeling. Onze medewerkers helpen u graag met het in gang zetten van de best passende ondersteuning. Voor een bezoek aan één van onze inloopvoorzieningen is het niet nodig vooraf contact te hebben. U bent hier altijd welkom, heeft geen beschikking nodig en deelname is gratis.

Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.