Terug

Kinderen en jeugd

Welkom bij Yulius Onderwijs

Yulius biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met (het vermoeden van) een psychische stoornis. Yulius Onderwijs en Yulius Zorg werken nauw samen, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit maakt Yulius Onderwijs bijzonder geschikt voor leerlingen die baat hebben bij een intensief zorg-onderwijs traject in een pedagogisch-therapeutische leeromgeving. Wij doen dat op 11 locaties, die van elkaar verschillen wat betreft het niveau van de leerlingen en het onderwijsprogramma. Ons onderwijs is ingedeeld in het speciaal onderwijs (so) voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor lerlingen vanaf ongeveer 12 jaar.

Een leerling kan onderwijs volgen op één van de locaties van Yulius Onderwijs als het samenwerkingsverband  passend onderwijs daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

Afstemming behandeling en onderwijs

Een aantal van onze locaties is gekoppeld aan een behandelafdeling van Yulius Zorg of een andere zorginstelling. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren tijdens hun (klinische) behandeling toch onderwijs blijven volgen.

Het onderwijs wordt op deze locaties afgestemd op de behandeling of begeleiding van uw kind. Belangrijk om te weten is dat gegevens tussen Yulius Zorg en Yulius Onderwijs niet zomaar worden uitgewisseld in verband met de privacy. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de ouders/verzorgers of van de cliënt zelf wanneer deze ouder dan 16 jaar is.Ook als uw kind in behandeling is bij een andere zorginstelling waar Yulius mee samenwerkt, kan uw kind voor onderwijs bij ons terecht. Bekijk hier de Yulius-schoolgids 2016-2017.