Terug

Volwassenen

Voor familie en naasten

Wanneer iemand last heeft van psychische klachten of cognitieve problemen is dat niet alleen van grote invloed op diens eigen leven. Ook de gevolgen voor het leven van de partner, ouders, kinderen of anderen in de directe omgeving zijn vaak groot.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt u niet alleen een luisterend oor, maar ook deskundige informatie en advies en heeft een onafhankelijke positie. Daarnaast geeft de familievertrouwenspersoon u advies als u het niet eens bent met de behandeling,  bemiddelt bij conflicten met de hulpverlener, behandelaar of instelling en ondersteunt u bij het indienen van een eventuele klacht. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Stichting familievertrouwenspersonen. De familievertrouwenspersoon van Yulius is Wim van Lierop: telefoon 06-55 45 94 49 of e-mail w.vanlierop@lsfvp.nl

Familieadviseur

Familieleden en naastbetrokkenen van volwassenen die bij Yulius in behandeling zijn kunnen ook een beroep doen op een gesprek met een familieadviseur van de behandellocatie. Tijdens deze gesprekken staat u centraal. Zo wordt er nagegaan wat uw situatie is, welke ervaringen u heeft en welke belasting u ervaart. Na afloop van de gesprekken krijgt u een persoonlijk advies en informatie over mogelijke vormen van ondersteuning.

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Klik hier voor de leaflet Informatie en ondersteuning voor familie en naasten van clienten.

Ook kunt u terecht bij de landelijke Familieorganisaties.
U hoeft niet te betalen voor de diensten van de familievertrouwenspersoon of de familieadviseur. Wat u vertelt, is en blijft vertrouwelijk. Hij/zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.

Cursussen voor familie en naasten

Voor kinderen/jongeren met een ouder met psychische problemen