Terug

Wachttijden

Volwassenenpsychiatrie

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de verschillende onderdelen van Yulius. Wij maken hierin onderscheid tussen:

  • basis-ggz (vanaf 18 jaar)
  • specialistische ggz volwassenen
  • specialistische ggz voor jongeren van 18 tot 21 jaar

Wilt u weten hoe snel er plaats is in een beschermde woonvorm, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat u wordt aangemeld (door bijvoorbeeld uw arts of wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heeft u een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heeft u een adviesgesprek bij Yulius.

Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op behandeling bij Yulius. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we onvoldoende budget hebben of als iemand beter elders behandeld kan worden.


Basis-ggz/Indigo ZHZ
(Geen wachttijd tot behandeling i.v.m. korte trajecten)

 

Aanmeldwachttijden

in weken

Kort, middel, intensief    
Regio Dordrecht   1 week
Regio Gorinchem   1 week
Chronisch    
Regio Dordrecht   2 weken
Regio Gorinchem   2 weken

Van een behandelwachttijd is geen sprake in de basis-ggz.


Specialistische ggz

(Clienten vanaf 21 jaar)

Aanmeld- wachttijd

(in weken)

Behandel- wachttijd

(in weken)

Alle zorgprogramma's Dordrecht 13 weken 9 weken
Alle zorgprogramma's Gorinchem 14 weken 8 weken
Zorgprogramma Yulius Eerste Psychose (YEP) 1 week 1 week
Zorgprogramma FACT 1 Dordrecht (Psychotische stoornissen) 4 weken 0 weken
Zorgprogramma FACT 2 Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht (Psychotische stoornissen) 2 weken 0 weken
Zorgprogramma FACT 3 Sliedrecht (Psychotische stoornissen) 4 weken 0 weken
Zorgprogramma FACT 4 Gorinchem(Psychotische stoornissen) 8 weken 0 weken
Zorgprogramma FACT 5 Dordrecht (Psychotische stoornissen) 3 weken 0 weken
Zorgaanbod Autisme en Pervasieve behandelingen    

Regio Dordrecht

21 weken 16 weken

Specialistische ggz

(Cliënten van 18 tot 21 jaar)

Aanmeld- wachttijd

(in weken)

Behandel- wachttijd

(in weken)

Poli algemene psychiatrie (adolescenten) *1

   

Regio Dordrecht

12 weken 3 weken

Regio Gorinchem

12 weken 3 weken
Regio Barendrecht 15 weken 5 weken
Poli ADHD    

Regio Dordrecht

12 weken 3 weken

Regio Gorinchem

12 weken 3 weken

Polikliniek LVB en psychiatrie *2

26 weken 10 weken

Poli gezinspsychiatrie *2

13 weken 12 weken

Polikliniek hechtingsproblematiek en tic

26 weken 14 weken

FACT Jeugd en Gezin

   
Regio Dordrecht 5 weken 2 weken
Regio Barendrecht 5 week 2 weken

1. De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek.
2. Binnen deze onderdelen maken de context/systeem en de benodigde (bovenregionale)expertise het onderscheid in plaats van de diagnosegroep.

Laatste actualisatie: 07 juni 2019