GGZ Zorgaanbod

Yulius biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van psychische klachten met een vermoeden van een DSM-5-stoornis binnen zowel de Basis-ggz (B-ggz) als binnen de Specialistische ggz (Sggz).  Bij de B-ggz zijn de klachten licht, matig of ernstig; nieuw, terugkerend of chronisch. Er is geen sprake van hoog risico en/of hoge complexiteit.  De Sggz kent problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico. Met hoge complexiteit wordt bedoeld dat de cliënt problemen ervaart op meer dan één levensgebied (binnen het gezin, op school/werk en op sociaal gebied). Er kan sprake zijn van comorbiditeit. Met hoog risico wordt bedoeld dat de veiligheid van de cliënt of zijn of haar omgeving in het geding is, zoals bij suïcidaliteit, psychose, verwaarlozing, decompensatie, geweld, mishandeling of automutilatie. Meer informatie over de route van aanmelding vindt u terug op onze verwijskaart

[white] Contact, ook in crisis

Acute psychiatrie

Regio Dordrecht en Gorinchem
Wanneer u als verwijzer in de regio Dordrecht en Gorinchem de Crisisdienst van Yulius wilt inschakelen, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, het bij u bekende nummer bellen. In geval van crisis wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen of buiten kantooruren. U krijgt dan direct een professional van Yulius aan de lijn.

 

Regio Barendrecht
Cliënt bij Yulius:
Voor acute aanmeldingen van reeds bestaande cliënten van Yulius, kunt u de Crisisdienst van Yulius inschakelen. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, op het bij u bekende nummer. In geval van crisis wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen of buiten kantooruren. U krijgt dan direct een professional van Yulius aan de lijn.

 

Geen cliënt bij Yulius:
Voor acute aanmeldingen van personen in de regio Barendrecht die niet bij Yulius bekend zijn, dient u allereerst een psychiatrische beoordeling bij de Acute dienst regio Zuid aan te vragen, deze is bereikbaar op T 088 358 15 00.

[white]Aanmelden[/white]

Wanneer u als verwijzer psychiatrische problematiek vermoedt, kunt u uw cliënt bij ons aanmelden.

 

Aanmelden Specialistische ggz kinderen en jeugd

 

Aanmelden Specialistische ggz volwassenen

 

Aanmelden Basis-ggz (alle leeftijden)

 

Aanmelden Wmo-bemiddeling

 

Aanmelden via Zorgdomein (voor huisartsen)

[white]Actuele wachttijden[/white]

De actuele wachttijden per leeftijdsdoelgroep:

Aanbod