Terug

Contact

Suggestie, klacht of compliment

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Vindt u dat iets beter kan of bent u juist heel tevreden, bespreekt u dit dan met uw behandelaar of de betrokken medewerker. Suggesties en klachten geven ons de kans om te blijven verbeteren. Op Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaring met anderen delen.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. Heeft u dit besproken met de betrokken medewerker, maar komt u er niet uit? De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de klachtenprocedure, helpen bij het opstellen van een klacht en bij het organiseren van een gesprek. Stuurt u gerust een mail naar de klachtenfunctionaris via klachtenzorg@yulius.nl. Als u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u terugbellen of mailen. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden of afhalen bij de receptie van één van onze locaties.

Vertrouwenspersoon voor patiënten

U kunt ook eerst een gesprek aanvragen met de patiëntenvertrouwenspersoon. Hij of zij is onafhankelijk en niet in dienst van Yulius. U kunt hier onder andere terecht voor vragen over uw rechten en ondersteuning bij het bespreken en indienen van uw klacht. Er zijn vaste patiëntenvertrouwenspersonen voor mensen die zijn opgenomen in een kliniek van Yulius of wonen in één van onze locaties voor beschermd wonen.

Klachtencommissie

Leidt het contact met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U leest hier meer over in onze brochure en in onze klachtenregeling. Deze klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) en de Wet op de Expertisecentra.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Stichting PVP.