Terug

Nieuws en agenda

Succesvolle start inzet vrijwilligers met ervaring

Samen met en van elkaar leren

Binnen Yulius is gestart met het inzetten van vrijwilligers met ervaring. Carola Franken en Nancy van Driel hebben de handen hiervoor ineen geslagen en zijn inmiddels gestart met het doorontwikkelen van deze verandering.

De eerste vrijwilligers hebben na het succesvol afronden van de trainingen “Herstellen doe je zelf” en “Werken met eigen ervaring” een leuke vrijwilligersbaan binnen Yulius gevonden. De vrijwilligers zijn erg waardevol voor de locaties en bieden cliënten en bezoekers veel plezier en ondersteuning. Voor de plaatsing van de vrijwilligers worden ook zeker de  begeleiders op de locaties bedankt, die hebben dankzij hun inzet, enthousiasme en begeleiding zeker meegeholpen aan het succesvol inzetten van de vrijwilligers.

Om de samenwerking optimaal te houden zullen er vanaf 27 maart 2017 intervisies georganiseerd worden. Intervisie is een uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. In dit geval vrijwilligers. Het doel is de deskundigheid van de vrijwilligers te bevorderen, te leren van elkaars ervaringen en zo de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren. De intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. Iedereen is gelijk en alles mag besproken worden. De onderwerpen worden mede bepaald door de vrijwilligers die zijn uitgenodigd voor deze intervisies en kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, diverse ervaringen, organisatie veranderingen etc.

De intervisie zal in de toekomst voor de gehele groep vrijwilligers van Yulius worden aangeboden. Hierbij kunnen ervaringen, problemen en actuele thema`s rondom vrijwilligerswerk besproken worden. Ook zullen workshops, trainingen  en lezingen aansluiten aan de intervisiedagen om zo de deskundigheid te bevorderden en een extra dimensie te geven aan deze leuke en leerzame bijeenkomsten. Deze pilot van intervisies staat gepland vanaf oktober 2017.

 

Voor meer informatie:

 

Nancy van Driel      n.vandriel@yulius.nl

Carola Franken       c.franken@yulius.nl