Terug

Onze merken

Stichting Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs biedt speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. We doen dat op 15 onderwijslocaties, verspreid over de regio Zuid-Holland Zuid.

Onze leerlingen

Onze leerlingen ondervinden belemmeringen in het (reguliere) onderwijs als gevolg van hun psychiatrische problemen. Op een aantal locaties verzorgen we onderwijs voor leerlingen die in behandeling zijn bij Yulius of een andere zorginstelling.

Ambulante begeleiding

Daarnaast bieden wij in het regulier onderwijs ambulante begeleiding aan leerlingen met een specifieke zorgvraag. In het kader van passend onderwijs voor alle leerlingen onderhouden wij nauwe contacten met reguliere scholen primair en voortgezet onderwijs in de regio. Yulius Onderwijs maakt deel uit van 14 samenwerkingsverbanden Passend onderwijs.

Meer informatie over Yulius Onderwijs.