Terug

Specialistische ggz

Spoed en crisis

Hulp in noodsituaties

Bent u zelf (of een familielid) bij Yulius in behandeling en is er volgens u sprake van een acute en/of noodsituatie? Dan kunt u ons overdag en buiten kantooruren als volgt bereiken:

  • Overdag (8.30 uur -17.00 uur): T 088 40 50 600 (Wij verbinden u door met uw behandelaar of de Yulius-crisisdienst)
  • 's avonds/'s nachts (17.00 uur - 8.30 uur) Bel de huisartsenpost in uw omgeving. Indien nodig verbindt de huisartsenpost u door met de Yulius-crisisdienst.

Als spoed geboden is, zijn verschillende vormen van zorg mogelijk:

Crisisdienst

In geval van crisis, wanneer de situatie niet langer houdbaar is en gespecialiseerde ggz-zorg nodig is, staan we voor u klaar. Een verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts, kan contact met ons opnemen. We zijn voor verwijzers bereikbaar via onze crisisdienst, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De manier waarop u geholpen wordt, hangt af van de hulpvraag.

Psychiatrische Intensieve verpleegkundige thuiszorg (PIT)

Deze zorg is bedoeld voor mensen die al langere tijd psychische problemen hebben. Cliënten die gebruik maken van PIT, zijn poliklinisch in behandeling (zij komen hiervoor naar één van onze poliklinieken), en krijgen daarnaast extra ondersteuning thuis. Als u hier voor in aanmerking komt, komt een verpleegkundige regelmatig bij u thuis om steun en begeleiding te geven en overlegt samen met u over de beste aanpak.

Psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT)

Als u in crisis dreigt te raken, staat er een IHT-team voor u klaar. IHT staat voor 'Intensive Home Treatment'. Dit betekent dat we naar u toe komen en u vanuit uw vertrouwde omgeving helpen. Er wordt snel zorg ingezet om te voorkomen dat u in crisis raakt of om de duur hiervan zo veel mogelijk te beperken. Dit vanuit de overtuiging dat u het best thuis aan uw herstel kunt werken in plaats van in een kliniek.

Spoedklinieken

U kunt opgenomen worden in een van onze spoedklinieken als het onvoldoende veilig is om u in IHT te behandelen. Ook bieden wij bij sommige zorgprogramma’s de mogelijkheid van een preventieve opname, juist om crisis te voorkomen.