Terug

Hoe en waar wij kunnen helpen

Specialistische ggz

Als u bij ons in zorg komt, zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw hulpvraag. Voor volwassenen biedt Yulius basis-ggz, Wmo-zorg (Wet maatschappelijk ondersteuning) en specialistische ggz. Onder specialistische ggz vallen de volgende behandelvormen:

Onze hulpverlening richt zich op de behandeling van uw klachten. Daarnaast begeleiden we u in het omgaan met de gevolgen van de psychiatrische stoornis. Zo stellen we u in staat om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. We behandelen u zolang het nodig is. Ons doel is dat u zo snel mogelijk weer zonder onze hulp verder kunt.