Terug

Over Yulius

Rechten en plichten

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Lees hier meer over onze algemene leveringsvoorwaarden.   

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Voor elk onderzoek en elke behandeling is toestemming nodig van:

  • de ouder(s) of gezaghebbend voogd als het kind jonger dan 12 jaar is
  • de ouder(s) of gezaghebbend voogd én het kind, als het kind tussen de 12 en 16 jaar is
  • van kinderen boven de 16 jaar en van volwassenen

Dit is zo vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. U ontvangt een toestemmingsformulier bij de start van de behandeling.