Terug

Organisatie

Raad van Bestuur

Johan Wagenaar interim-bestuurder

In januari 2017 is Johan Wagenaar benoemd tot interim-bestuurder van Yulius. Wagenaar is een ervaren bestuurder in de zorg en heeft aan het hoofd gestaan van vele organisaties. In goed overleg tussen de Raad van Toezicht en de voormalige twee leden van de Raad van Bestuur, Jean-Luc Klompenhouwer en Jan Menting, is overeengekomen dat de bestuurders terug treden. De samenwerking tussen de leden van de Raad van Bestuur verliep niet meer naar wens. Beide bestuurders zetten hun carrière buiten de organisatie voort. Het dienstverband met Menting loopt door tot 1 mei 2017. Hij zal in de komende periode zorgen voor de benodigde overdracht. De Raad van Toezicht dankt beide bestuurders voor de belangrijke rol die zij hebben gespeeld bij de transformatie van Yulius naar een kwalitatief hoogstaande vraaggestuurde organisatie.

De Raad van Toezicht heeft Johan Wagenaar gevraagd zorg te dragen voor de continuïteit van zorg en onderwijs voor cliënten en leerlingen en het ingezette veranderingsproces door te zetten. In de komende tijd buigt de Raad van Toezicht zich over de samenstelling en het gewenste profiel van het bestuur. Het ligt in de bedoeling dat de benoeming van het nieuwe bestuur voor de zomer van 2017 gebeurt.

Johan Wagenaar wordt ondersteund door de bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat.

Contact

Hellingen 21
3311 GZ Dordrecht
088 405 4004
bestuurssecretariaat@yulius.nl