Terug

Onze teams

Poliklinieken

Bij de poli Volwassenen behandelen we problemen waarbij een korte behandeling van zes weken tot een jaar nodig is. Het gaat om psychische problemen die veel voorkomen. Bijvoorbeeld angststoornissen, stemmingsstoornissen, cognitieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Voor de behandeling komt u in principe naar een van onze locaties in Dordrecht of Gorinchem.

We beginnen elke behandeling met uitleg over de klachten die u heeft. Wat is uw klacht precies, waarom is die ontstaan en wat kunt u doen of juist laten om er minder last van te hebben. Veel klachten behandelen we met gesprekken, cursussen of trainingen die we hiervoor speciaal hebben ontwikkeld. Gesprekken kunnen plaatsvinden met alleen een behandelaar of in een groep met meerdere cliënten.

De behandelaars zijn artsen, psychologen, psychotherapeuten of andere, speciaal opgeleide medewerkers.Vaak helpen medicijnen bij het verminderen van de klachten. Wanneer dat bij u ook zo is, schrijft een psychiater of arts van Yulius die in overleg met u voor. De arts of onze verpleegkundigen begeleiden u hier verder bij. Clienten hebben altijd een vast aanspreekpunt; dit is de hoofdbehandelaar. Met hem/haar maakt u afspraken en bespreekt u de voortgang van de behandeling.