Terug

Nieuws

Yulius werft een nieuwe bestuurder

Sinds 1 januari bestaat de Raad van Bestuur van Yulius uit één interim-bestuurder. De Raad van Toezicht streeft ernaar om rond de zomer een nieuwe, eenhoofdige Raad van Bestuur te benoemen en heeft voor de werving daarvan een uitgebreid functieprofiel vastgesteld.

Het bureau Odgers Berndtson ondersteunt Yulius in het zoeken naar de meest geschikte kandidaten voor deze functie. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie, dan kunt u zich wenden tot de heren Jochem Overbosch of Sebijn Bunt van dit bureau, via telefoonnummer 020 7130672.