Terug

Organisatie

MVO en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen & milieu

Wij maken bij elke bedrijfsbeslissing de afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Daarbij houden wij rekening met de belangen van bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, omwonenden van onze locaties, leveranciers en investeerders. En natuurlijk de 'maatschappij in algemene zin'. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat bij Yulius niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Wij gaan een stapje verder en streven naar winst voor mens, maatschappij en milieu. Dit is terug te zien in de activiteiten die Yulius uitvoert. Denk niet alleen aan onze geestelijke gezondheidszorg, maar ook aan de hulp die wij bieden op het gebied van speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding van cliënten en leerlingen die niet zo gemakkelijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Ook is Yulius erkend opleider voor onder andere psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Verder bieden wij aan veel andere beroepsgroepen stageplaatsen en werkt Yulius graag met vrijwilligers. Yulius beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek waar steeds meer collega-instellingen gebruik van maken. Tenslotte werkt Yulius samen met veel andere organisaties mee aan wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn er trots op dat onze medewerkers regelmatig publiceren over onderzoeksresultaten.

Milieu

Ook op het gebied van milieu is Yulius actief. Zo zijn wij aangesloten bij het milieuplatform zorgsector. In 2017 wil Yulius enkele locaties gecertificeerd hebben voor de Milieuthermometer Zorg niveau brons.

Vragen of opmerkingen op het gebied van MVO en Milieu? Neem dan contact met ons op via info@yulius.nl en zet in uw mail dat u contact wilt met de arbo- en milieucoördinator.