Terug

Kwaliteit

Meten van resultaten

Vragenlijst

Yulius wil graag weten of een behandeling werkt. Daarom vragen we cliënten (of ouders van clienten) een vragenlijst in te vullen over het doel van de behandeling en het effect ervan op de cliënt. De vragen gaan over drie onderwerpen: wat is de kwaliteit van uw leven, hoe functioneert u in het dagelijks leven en hoe ernstig zijn de klachten?

Dankzij de vragenlijst kunnen we de behandeling zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de cliënt. Clienten ontvangen een vragenlijst voor de start van de behandeling, tussentijds en na afloop van de behandeling. We verzamelen informatie bij de cliënt zelf, bij ouders/verzorgers, de persoonlijk begeleider en eventueel de leerkracht. De cliënt en de behandelaar horen welke informatie de vragenlijst heeft opgeleverd. Als dat nodig is, kan de behandelaar de behandeling aanpassen. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland werken met deze zogenaamde ROM-vragenlijsten.