Terug

Stichting Vrienden van Yulius

Meer informatie over de Vrienden van Yulius

De Vrienden van Yulius zijn onmisbaar. Deze stichting biedt voorzieningen en activiteiten aan onze cliënten, die niet op een andere manier kunnen worden betaald. De Stichting Vrienden van Yulius is per 1 januari 2014 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Op deze pagina vindt u meer informatie over de Vrienden.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Yulius
T 088 405 40 07
E vriendenvan@yulius.nl
Postbus 753
3300 AT  Dordrecht
RSIN/fiscaal nummer: 814294716

Beleidsplan

Hier leest u het  volledige beleidsplan.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

  • Voorzitter: de heer T.W. van der Wulp
  • Vice-voorzitter: de heer E.P. Nouwen
  • Secretaris en penningmeester: mevrouw J. Lagerwerf
  • Lid: de heer J. van Diemen
  • Lid: de heer J. van Triest

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van Yulius geeft geen vergoedingen, beloningen of vacatiegelden aan haar bestuursleden, aan medewerkers van Yulius of anderen. Alle inspanningen en activiteiten ten bate van de stichting zijn in de vorm van vrijwilligerswerk en op basis van schenkingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording