Terug

Onze teams

Kliniek voor Voortgezette Behandeling

Langerdurend verblijf

Wanneer u als cliënt langere tijd aan het herstel van een psychiatrische aandoening werkt en dat in uw eigen omgeving niet mogelijk is, kunt u in aanmerking komen voor plaatsing in onze kliniek voor voortgezette behandeling (KVB). Op deze afdeling bieden we een herstelondersteunende behandeling. Belangrijk hierin is de samenwerking tussen u, uw familie (of andere naasten) en een professional. Onder herstel verstaan wij het herstellen van rollen op alle levensgebieden, waarbij u als cliënt de regie heeft. De begeleiding heeft een ondersteunende en coachende rol. Ons streven is om op de afdeling een sfeer te creëren waarbij u zich thuis voelt en de begeleiding te gast is. Lees meer (pdf)

Locatie

  • Gorinchem, Wijnkoperstraat