Terug

Wachttijden

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de verschillende onderdelen van Yulius. Wij maken hierin onderscheid tussen:
- basis-ggz
- specialistische ggz voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar)

Wilt u weten hoe snel er plaats is in een beschermde woonvorm, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat u wordt aangemeld (door bijvoorbeeld uw arts of wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heeft u een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heeft u een adviesgesprek bij Yulius.

Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op behandeling bij Yulius. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we onvoldoende budget hebben of als iemand beter elders behandeld kan worden.
Yulius heeft een contract met alle zorgverzekeraars en met de meeste gemeenten voor de zorg van 0 t/m 17 jaar gecontracteerd. Wilt u weten of we ook met uw gemeente afspraken hebben, neem dan contact op met de afdeling Aanmelding & Informatie 088 405 11 11.


Basis-ggz/Indigo ZHZ
(Geen wachttijd tot behandeling i.v.m. korte trajecten)

 

Aanmeld wachttijden

in weken

Kort, middel, intensief    
Regio Dordrecht   6 weken
Regio Gorinchem   8 weken
Regio Barendrecht   11 weken

Van een behandelwachttijd is geen sprake in de basis-ggz.

 

 


 

Wachttijd in weken Intakewachttijd Behandelwachttijd Bijzonderheden
Poli Algemeen      
Baby en peuter poli 6 tot 8 12  
Dordrecht 6 tot 8 21  
Gorinchem 6 tot 8 13  
       
Poli ADHD 6 tot 8 17  
Dordrecht 6 tot 8 9  
Gorinchem 6 tot 8 6  
       
Poli Autisme 6 tot 8    
Barendrecht 6 tot 8 20  
Dordrecht 6 tot 8 12 tot 15  
Gorinchem 6 tot 8 20  
Volwassen diagnostiek 6 tot 8 6  
Volwassen behandeling 6 tot 8 6  
       
Poli overige 6 tot 8    
Poli Trauma en Hechting (tics) 6 tot 8 16  
Polikliniek Intensieve Zorg 6 tot 8 8 tot 12 verschilt per product
Polikliniek Jonge Kind 4-8 jaar 6 tot 8 4  
Poli Zorg en Onderwijs 6 tot 8 1-4  
Polikliniek psychiatrie en LVB 6 tot 8 6-8  
       
FACT Jeugd en Gezin 6 tot 8    
Regio Rijnmond 6 tot 8 8  
Regio Dordrecht 6 tot 8 16  
       

Wachttijd tot intake is de wachttijd tot de voordeurintake
Wachttijd tot behandeling is de wachttijd tot zorgafstemmingsgesprek

 

Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.


1. De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De baby peuter poli (0-4 jaar) levert tevens de autismezorg voor de aller jongste kinderen.
2. Binnen deze onderdelen maken de context/systeem en de benodigde (bovenregionale)expertise het onderscheid in plaats van de diagnosegroep.

Laatste actualisatie: 3 december 2018