Terug

Wachttijden

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de verschillende onderdelen van Yulius. Wij maken hierin onderscheid tussen:

  • basis-ggz
  • specialistische ggz voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar)

Wilt u weten hoe snel er plaats is in een beschermde woonvorm, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat u wordt aangemeld (door bijvoorbeeld uw arts of wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heeft u een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heeft u een adviesgesprek bij Yulius.

Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op behandeling bij Yulius. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we onvoldoende budget hebben of als iemand beter elders behandeld kan worden.
Yulius heeft een contract met alle zorgverzekeraars en met de meeste gemeenten voor de zorg van 0 t/m 17 jaar gecontracteerd. Wilt u weten of we ook met uw gemeente afspraken hebben, neem dan contact op met de afdeling Aanmelding & Informatie 088 405 11 11.


Basis-ggz/Indigo ZHZ
(Geen wachttijd tot behandeling i.v.m. korte trajecten)

 

Aanmeld wachttijden

in weken

Kort, middel, intensief    
Regio Dordrecht   5 weken
Regio Gorinchem   5 weken
Regio Barendrecht   10 weken

Van een behandelwachttijd is geen sprake in de basis-ggz.

 

 


 

Wachttijd in weken Intakewachttijd Behandelwachttijd Bijzonderheden
Poli Algemeen 12    
Baby en peuter poli 12 14  
Dordrecht 12 20  
Gorinchem 12 15  
       
Poli ADHD 12 14  
Dordrecht 12 20  
Gorinchem 12 15  
       
Poli Autisme 8    
Barendrecht 8 20  
Dordrecht 8 12 tot 15  
Gorinchem 8 20  
Volwassen diagnostiek 8 6  
Volwassen behandeling 8 6  
       
Poli overige 12    
Poli Trauma en Hechting (tics) 12 16  
Polikliniek Intensieve Zorg 12 8-12 verschilt per product
Polikliniek Jonge Kind 4-8 jaar 12 4  
Poli Zorg en Onderwijs 12 1-4  
Polikliniek psychiatrie en LVB 12 6-8  
       
FACT Jeugd en Gezin 12    
Regio Rijnmond 12 8  
Regio Dordrecht 12 16  
       
Overig      
YEP (eerste psychose team) 1 1  
De Kreek Team Kliniek 12 nvt  
De Kreek deeltijd A1 12 3  
De Kreek deeltijd A2 12 10  
De Kreek deeltijd C1 12 2 tot 4  
De Kreek deeltijd Beo 12 12  
Fluitekruid 12 0  
Passaat 12 8  
Panter 12 3  
Saturnus 12 22  
Gezinsdagbehandeling 12 3  
Gezinskliniek Kompas 12 26  
Hobbits 12 4  
Horizon - Yulius Klinisch 12 3  
IHT jeugd 12 6 pilot
Mississippi 12 nvt  
Mistral 12 8  
Eclips ambulant/deeltijd 12 6 tot 8  
MFC Paladijn deeltijd Solar 6-12 jaar 12 6 tot 8  
MFC Paladijn deeltijd Solar 12-18 jaar 12 6 tot 8  
Orion 12 8  
Verrekijker 12 4  
Steiger kliniek 12 18-20  
Apollo 12 6  
ITAS 12 6  
Fundament beschermd wonen 12 kennismaken 12  
Fundament kliniek  Zuid 12 geen  
Deeltijd autisme jongeren  12-14 jaar 12 4  
Deeltijd autisme jongeren  14-18 jaar 12 10  

 

 

Wachttijd tot intake is de wachttijd tot de voordeurintake
Wachttijd tot behandeling is de wachttijd tot zorgafstemmingsgesprek

 

Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.


1. De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De baby peuter poli (0-4 jaar) levert tevens de autismezorg voor de aller jongste kinderen.
2. Binnen deze onderdelen maken de context/systeem en de benodigde (bovenregionale)expertise het onderscheid in plaats van de diagnosegroep.

Laatste actualisatie: 7 februari 2019