Terug

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Hulp in noodsituaties

Crisisdienst

In geval van crisis, wanneer de situatie niet langer houdbaar is en gespecialiseerde ggz-zorg nodig is, staan we voor u klaar. Een verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts, kan contact met ons opnemen. We zijn voor verwijzers bereikbaar via onze crisisdienst, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De manier waarop u geholpen wordt, hangt af van de hulpvraag. Lees hier het interview met Menno Vreeling, psychiater bij de Crisisdienst van Yulius.

Psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT)

Als u in crisis dreigt te raken, staat er een IHT-team voor u klaar. IHT staat voor 'Intensive Home Treatment'. Dit betekent dat we naar u toe komen en u vanuit uw vertrouwde omgeving helpen. Er wordt altijd een psychiater en verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan u verbonden. Minimaal eenmaal per week heeft u thuis een gesprek met uw behandelaar van het IHT- team. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang besproken en nieuwe afspraken voor de komende week gemaakt. De bezoeken en contactmomenten worden door verschillende teamleden gedaan. Dit gaat altijd in overleg met de client.

  • Download de leaflet IHT (pdf)
  • Lees hier het interview met Robert, verpleegkundige in het IHT-team

Spoedklinieken

U kunt opgenomen worden in een van onze spoedklinieken als het onvoldoende veilig is om u thuis te behandelen. Of als we met opname een crisis kunnen voorkomen. Kijk voor meer informatie bij Verblijf in een psychiatrische kliniek.

Psychiatrische Intensieve verpleegkundige thuiszorg (PIT)

Deze zorg is bedoeld voor mensen die al langere tijd psychische problemen hebben. Cliënten die gebruik maken van PIT, zijn poliklinisch in behandeling (zij komen hiervoor naar één van onze poliklinieken), en krijgen daarnaast extra ondersteuning thuis. Als u hier voor in aanmerking komt, komt een verpleegkundige regelmatig bij u thuis om steun en begeleiding te geven en overlegt samen met u over de beste aanpak.