Terug

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs (so)

Yulius biedt speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. We doen dat op 11 onderwijslocaties, verspreid over de regio Zuid-Holland Zuid. We hebben 2 locaties voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. De leerlingen ondervinden allemaal belemmeringen in het (reguliere) onderwijs als gevolg van hun psychiatrische problemen.

Op een aantal locaties verzorgen we onderwijs voor leerlingen die in behandeling zijn bij Yulius of een andere zorginstelling. In het kader van passend onderwijs voor alle leerlingen onderhouden wij nauwe contacten met scholen en samenwerkingsverbanden in de regio.

Het speciaal onderwijs (so) is voor leerlingen in de basisschoolleeftijden: