Terug

Bij ernstige psychische klachten

Gesprekken en behandelingen in de polikliniek

Specialistische behandeling

Een deel van de hulp van Yulius is poliklinisch. Dat houdt in dat u naar één van onze locaties gaat voor uw behandeling (Dordrecht of Gorinchem). Vaak gaat het dan om gesprekken met een behandelaar. De polikliniek Volwassenen biedt specialistische behandeling aan mensen vanaf 21 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problemen. De polikliniek Volwassenen biedt verschillende zorgprogramma’s. Yulius gebruikt behandelmethoden waarvan de werking is onderbouwd en aangetoond.

Bij de poli Volwassenen kunt u behandeld worden voor psychische problemen op het gebied van:

  • Angst & Stemming
  • Depressie
  • Bipolaire stoornis & ADHD
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Neuro Cognitief Somatisch

De eerste stap in de behandeling is het opstellen van een persoonlijk behandelplan dat op uw vraag is afgestemd. Dit is een individueel plan waarin een combinatie kan worden gemaakt van individuele behandeling en groepsbehandeling. In uw behandeling maken we vaak gebruik van psycho-educatie (uitleg over uw klachten), medicatie en therapie door gesprekken, cursussen en/of trainingen. Steeds vaker is het mogelijk met behulp van e-Health een deel van uw behandeling op een voor u passend tijdstip vanachter uw computer te volgen.