Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Generalistische Basis-GGZ

Naast specialistische zorg biedt Yulius met Indigo ZHZ generalistische basis-ggz in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en in de gemeenten van Zuid-Holland Zuid. Indigo spreekt mensen aan op hun eigen kracht om weer grip op hun leven te krijgen.

Voor wie?

De generalistische Basis GGZ is zorg voor cliënten van alle leeftijden bij wie er sprake is van een (vermoeden van) DSM 4 stoornis. De huisarts en het jeugd of (sociaal) wijkteam verwijst of leidt toe. De klachten zijn licht, matig of ernstig; nieuw, terugkerend of chronisch, maar er is geen sprake van hoog risico (suïcidaliteit, verwaarlozing) en/of een hoge complexiteit (andere problemen die de behandeling op de hoofddiagnose bemoeilijken, zoals een persoonlijkheidsstoornis of zwakzinnigheid).

Welke zorgprestaties zijn er?

De GB-GGZ kent 4 zorgprestaties:

  • kort
  • middel
  • intensief
  • chronisch

Deze zorgprestaties lopen op in tijd (300 minuten - 500 minuten - 750 minuten - meer dan 750 minuten). De behandelaren zijn GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters.

De behandeling

De behandeling bestaat naast diagnostiek uit behandelinterventies en terugvalpreventie. Dit alles wordt zowel individueel als in groepen, face tot face en in de vorm van E-health aangeboden. De chronische zorgprestatie is voor cliënten die chronische stabiele problematiek hebben, maar bijvoorbeeld wel medicatie nodig hebben of nog net niet stabiel genoeg zijn voor terugverwijzing naar de huisarts. Dit gaat bijvoorbeeld om de medicatiepoli voor ADHD-cliënten, maar ook de begeleiding van cliënten met een stabiele borderlinestoornis.

Verschil GB-GGZ en S-GGZ

Belangrijk onderscheid van de werkwijze van de GB-GGZ van het onderdeel Indigo ZHZ met de SGGZ is dat het korter, meer gefocust en meer samen met de cliënt uitgevoerd wordt. Lees in deze leaflet meer over het onderscheid >

Overig aanbod Indigo: POH-GGZ en cursussen

Naast de GB-GGZ heeft Indigo ZHZ ook Praktijkondersteuners GGZ in dienst die werkzaam zijn bij de huisarts. Zij ondersteunen de huisarts onder andere in een adequate inschatting maken welke GGZ-zorg de cliënt nodig heeft ( POH-GB-GGZ of Specialistische GGZ). Als laatste biedt Indigo ZHZ groepen en cursussen aan voor burgers en bedrijven. Hier valt ook te denken aan deskundigheidsbevordering voor de collega's in het veld en in de wijk.