Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Gedragsstoornissen

Doelgroep en hulpvraag

Het zorgprogramma Gedragsstoornissen richt zich op kinderen en jongeren met gedragsproblemen in combinatie met andere psychiatrische problematiek, zoals een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, adhd of stemmingsstoornissen.  Een kind of jongere heeft een gedragsstoornis wanneer het zich aanhoudend zo negatief, opstandig, vijandig of agressief gedraagt dat zijn of haar dagelijks functioneren erdoor wordt beperkt. We maken onderscheid tussen twee soorten gedragsstoornissen, namelijk de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) en de antisociale gedragsstoornis (CD). Kinderen en jongeren met ODD zijn erg dwars, willen niet luisteren naar hun ouders en docenten en reageren vaak geprikkeld en boos. Hun gedrag zorgt voor problemen thuis en op school en het kind voelt zich vaak erg ongelukkig met zichzelf. CD is de zwaardere variant. Kinderen en jongeren met CD houden zich niet aan regels, spijbelen, liegen en worden vaak boos. Soms gebruiken ze agressief of crimineel gedrag en komen in contact met de politie. De omgeving ondervindt vaak veel problemen door iemand met CD.

Behandeldoelen en resultaten

Het doel van de behandeling is meer grip krijgen op de gedragsproblemen, de ernst ervan te verminderen, met de tijd de gedragsproblemen laten verdwijnen en het voorkomen van een ongunstige ontwikkeling. Bij niet behandelen is er een risico voor de ontwikkeling van nagenoeg alle psychiatrische stoornissen in de volwassenheid, maar ook voor een verminderd sociaal functioneren waaronder vroegtijdige schoolverlating, verslaving, werkeloosheid, alleenstaand (tiener)ouderschap, scheidingen, financiële problemen, criminaliteit en woonproblemen. Ook gezondheidsproblemen en ongelukken komen vaak voor.

Behandeling

Bij Yulius bieden we behandeling voor bovenstaande complexe, meervoudige problematiek. Eerst wordt diagnostisch onderzoek gedaan. Wanneer een gedragsstoornis – in combinatie met andere problematiek – is vastgesteld, zijn er verschillende behandelmogelijkheden. In veel gevallen bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, het trainen van de agressieregulatie, het trainen van het moreel redeneren, medicijngebruik, oudertraining, ouderbegeleiding en systeembegeleiding. Er zijn mogelijkheden voor poliklinische -, deeltijd - en in beperkte mate klinische behandeling. Omdat er een hoge mate van uitval is bij deze doelgroep, besteden we veel aandacht aan de motivatie van de jongere en de ouders. We werken volgens het Stepped Care principe: lichte zorg waar kan, intensiever waar nodig. Vanwege de comorbide problematiek wordt intensief samengewerkt met andere zorgprogramma’s binnen Yulius KJP.

Mogelijke afdelingen

Op welke afdeling een cliënt het best geholpen kan worden, bepalen onze aanmeldcoördinatoren van Yulius Aanmelding & Informatie op basis van de zorgvraag. De behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem en Barendrecht. Afdelingen waar de client mogelijk geplaatst kan worden zijn:

Ambulant/ Poliklinisch zorgaanbod

Deeltijd zorgaanbod

Klinisch zorgaanbod

Aanmelden en contact

Aanmelding & Informatie is voor consultatie en advies op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-4051111. Een aanmelding dient vergezeld te gaan met kopieën van relevante onderzoeken die gestuurd kunnen worden naar het onderstaande adres. Lees hier meer over aanmelden >

Yulius Aanmelding & Informatie:

Postbus 211, 2990 AE Barendrecht
Fax: 085 7736518
Emailadres: aanmelding@yulius.nl

Product kiezen in het voorzieningenboek

Wijk- en jeugdteams dienen in het voorzieningenboek een product te selecteren om een leveringsopdracht in te dienen. Voor alle specialistische zorgprogramma’s (waaronder Angst- en stemmingsstoornis) binnen Yulius KJP en Autisme kunt u kiezen voor het product:

  • overige stoornis kindertijd