Terug

Kinderen en Jeugd

Familie en naasten

Soms heeft u als familielid of naastbetrokkene zelf steun nodig. Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon of de familieadviseur.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt u niet alleen een luisterend oor, maar ook deskundige informatie en advies en heeft een onafhankelijke positie. Daarnaast geeft de familievertrouwenspersoon u advies als u het niet eens bent met de behandeling,  bemiddelt bij conflicten met de hulpverlener, behandelaar of instelling en ondersteunt u bij het indienen van een eventuele klacht. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Stichting familievertrouwenspersonen. De familievertrouwenspersoon van Yulius is Els Dietvorst: e.dietvorst@lsfvp.nl.

Familieadviseur

Familieleden en naastbetrokkenen van volwassenen die bij Yulius in behandeling zijn kunnen ook een beroep doen op een gesprek met een familieadviseur van de behandellocatie. Tijdens deze gesprekken staat u centraal. Zo wordt er nagegaan wat uw situatie is, welke ervaringen u heeft en welke belasting u ervaart. Na afloop van de gesprekken krijgt u een persoonlijk advies en informatie over mogelijke vormen van ondersteuning.

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Ook kunt u terecht bij de landelijke Familieorganisaties.
U hoeft niet te betalen voor de diensten van de familievertrouwenspersoon of de familieadviseur. Wat u vertelt, is en blijft vertrouwelijk. Hij/zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.