Terug

Onze teams

FACT

FACT, langdurige psychiatrische zorg dichtbij huis

Ernstige psychiatrische problemen kunnen gevolgen hebben voor uw dagelijks leven: u ervaart problemen op meerdere vlakken. De FACT-teams van Yulius bieden naast behandeling ook begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld sociale contacten en dagbesteding. Verder brengen we op het gebied van financiën en huisvesting samen met u uw problemen en wensen in kaart en leiden u toe naar de juiste hulpverlenende instantie.

Onze vijf FACT-teams werken volgens het zogenaamde FACT-model. FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment. Dit is een bewezen effectieve werkwijze waarbij vanuit een team met verschillende behandelaren geestelijke gezondheidszorg wordt geboden. Onze FACT-teams bieden – afhankelijk van uw situatie – intensieve zorg in uw eigen omgeving. Onze hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan op uw vraag en mogelijkheden. Hierbij betrekken wij (in overleg met u) ook uw omgeving, de buurt en andere instanties zoals uw huisarts. Lees meer (pdf)

Aanmelden

Wilt u (of uw familielid) geholpen worden door ons FACT-team? Ga naar uw huisarts en vraag om een doorverwijzing voor FACT-zorg van Yulius. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

De FACT-teams van Yulius:

 • FACT 1 (Dordrecht Centrum, Stadspolders, Dubbeldam)
  • Locatie Kasperspad, De Stroming: 088 405 30 30
 • FACT 2 (Hendrik-Ido-Ambacht / Zwijndrecht /  Alblasserdam)
  • Locatie BW Volgerlanden: 088 405 69 33
 • FACT 3 (Sliedrecht / Papendrecht / Molenwaard / Hardinxveld-Giessendam)
  • Locatie De Gantel: 088 405 12 00 
 • FACT 4 (Gorinchem / Leerdam / Vijfheerenlanden)
  • Locatie Touwbaan: 088 405 48 50    
 • FACT 5 (Dordrecht-West, Krispijn, Wielwijk, Crabbehof, Sterrenburg)
  • Locatie Admiraalsplein 418-419 Dordrecht: 088 405 64 75
 • YEP (Zuid-Holland Zuid)
  • Locatie Kasperspad, De Stroming: 088 405 30 30  

Voor algemene vragen over onze FACT-zorg belt u met ons Klant Contact Center via 088 40 50 600.