Terug

Specialistische ggz

FACT

FACT, langdurige psychiatrische zorg dichtbij huis

Ernstige psychiatrische problemen kunnen gevolgen hebben voor uw dagelijks leven: u ervaart problemen op meerdere vlakken. De FACT-teams van Yulius bieden naast behandeling ook begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld sociale contacten en dagbesteding. Verder brengen we op het gebied van financiën en huisvesting samen met u uw problemen en wensen in kaart en leiden u toe naar de juiste hulpverlenende instantie.

Onze vijf FACT-teams werken volgens het zogenaamde FACT-model. FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment. Dit is een bewezen effectieve werkwijze waarbij vanuit een team met verschillende behandelaren geestelijke gezondheidszorg wordt geboden. Onze FACT-teams bieden – afhankelijk van uw situatie – intensieve zorg in uw eigen omgeving. Onze hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan op uw vraag en mogelijkheden. Hierbij betrekken wij (in overleg met u) ook uw omgeving, de buurt en andere instanties zoals uw huisarts.

Behandelplan

In de FACT-teams van Yulius werken diverse soorten behandelaren. Denk aan psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Dit team heeft alle kennis in huis om uw problemen samen met u aan te pakken. Samen met u stellen wij een behandelplan op. Hierin staan uw behandeling en de behandeldoelen duidelijk omschreven. Het doel van de behandeling is u helpen uw leven weer richting te geven. Wij ondersteunen u bij uw herstelproces en focussen op uw mogelijkheden.

Aansluiting op uw dagelijkse leven

De behandeling bestaat vaak uit vormen van gesprekstherapie in combinatie met medicijnen, waarbij ook aandacht is voor leefstijl en hulpvragen op de andere levensgebieden. De behandeling sluit direct aan op uw dagelijkse leven. Zo bieden wij ook ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, financiën, sociale contacten en dagbesteding. Verder is er in de behandeling vaak ook aandacht voor het tijdig herkennen van een eventuele terugval, creatieve therapie, lotgenotencontact en cursussen waarbij herstellen centraal staat.

Zorg op maat

Het FACT-team speelt flexibel in op uw behandelbehoefte en zorgvraag. In periodes dat het minder goed gaat kan intensievere hulp en behandeling worden geboden. Wanneer het weer beter gaat zullen wij de zorg in overleg stapsgewijs afbouwen.

YEP

Het Yulius Eerste Psychose (YEP) Team is opgericht om snelle herkenning en behandeling van een psychose mogelijk te maken. Dit team is beschikbaar voor diagnostiek en behandeling van jonge mensen in de leeftijd van 15-35 jaar met een eerste psychose of een hoog risico op psychose. Het is een multidisciplinair team (bestaand uit een psychiater, een maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist, gz-psycholoog en verpleegkundige) dat werkt volgens het FACT-model. Ga voor meer informatie naar de eigen pagina van YEP.

Aanmelden

Wilt u (of uw familielid) geholpen worden door ons FACT-team? Ga naar uw huisarts en vraag om een doorverwijzing voor FACT-zorg van Yulius. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

De FACT-teams van Yulius:

 • FACT 1 (Dordrecht Centrum)
  • Locatie Yulius Kasperspad, De Stroming: 088 405 30 30  
    
 • FACT 2 (HI Ambacht / Zwijndrecht / Molenwaard / Alblasserdam)
  • Locatie Yulius BW Volgerlanden: 088 405 69 33       
                      
 • FACT 3 (Sliedrecht / Papendrecht / Molenwaard / Hardinxveld-Giessendam)
  • Locatie Yulius De Gantel: 088 405 12 00        
                     
 • FACT 4 (Gorinchem)
  • Locatie Yulius Touwbaan: 088 405 48 50  
    
 • FACT 5 (Dordrecht-West)
  • Locatie Yulius Kasperspad, De Stroming: 088 405 30 30  
    
 • YEP (Zuid-Holland Zuid, meer informatie)
  • Locatie Yulius Kasperspad, De Stroming: 088 405 30 30  

Voor algemene vragen over onze FACT-zorg belt u met ons Klant Contact Center via 088 40 50 600.