Terug

Behandeltraject volwassenen

De behandeling van start

Het kan enkele weken of maanden duren voordat de behandeling van start gaat. De toegangstijd voor de behandeling hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Behandelplan

Samen met uw behandelaar bespreekt u het type behandeling (de behandelvorm) en maakt u afspraken over de behandeldoelen, de behandelduur en hoe vaak gesprekken plaatsvinden. Tijdens de behandeling zijn verschillende therapievormen mogelijk. Ook kunt u medicijnen voorgeschreven krijgen. Uw behandelaar legt alle afspraken vast in een behandelplan dat op vaste momenten met u wordt geëvalueerd. Uw huisarts, de hulpverleningsinstatie of de specialist informeren we over het verloop van de behandeling.

Vragenlijsten

We werken met vragenlijsten om uw behandeling te ondersteunen. Deze krijgt u aan het begin en aan het eind van de behandeling en veelal ook tussendoor. De resultaten van deze vragenlijsten worden met u besproken en geven u inzicht in uw situatie en in de voortgang van uw behandeling. Op die manier kunnen we u de zorg bieden die het beste bij u past.

Zorgprogramma's

Bij Yulius kunt u terecht voor behandeling van een breed spectrum aan psychiatrische stoornissen. Yulius biedt hulp bij complexe psychiatrische problemen bij kinderen en volwassenen. Ons behandelaanbod is verdeeld over verschillende zorgprogramma’s. Binnen elk zorgprogramma wordt wetenschappelijk gefundeerd gewerkt. Een zorgprogramma is het totale hulpaanbod voor een bepaalde groep cliënten. Zo'n programma bestaat uit verschillende behandelactiviteiten.

Poliklinische behandeling en ambulante zorg

U bezoekt een van de poliklinieken van Yulius voor een behandeling. Soms komt een hulpverlener van Yulius voor een behandeling en begeleiding bij u thuis. Poliklinische behandeling en ambulante zorg kunnen een korte periode duren (enkele weken of maanden) of langdurig zijn. Dit hangt af van uw psychische klachten.

Dagklinische behandeling en deeltijdbehandeling

Indien poliklinische behandeling of ambulante zorg niet voldoende is, dan kunt u een intensieve behandeling volgen gedurende een dag(deel) of enkele dagen op een van onze behandellocaties.

Klinische behandeling

Bij ernstige psychische problemen is het mogelijk om 24 uur per dag te worden opgenomen op een open of gesloten afdeling. De hulpverlening richt zich op de behandeling van uw psychische problemen en we begeleiden u in het omgaan met de gevolgen hiervan. Met uw instemming kan besloten worden tot een klinische opname.

In sommige gevallen, waarbij gevaar bestaat voor de cliënt of de omgeving, kan in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) een gedwongen opname volgen. Hiervoor is een inbewaringstelling of rechterlijke machtiging nodig. In de Wet BOPZ staat wat de rechten zijn van mensen die niet vrijwillig zijn opgenomen.

e-Health

e-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face-gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals beeldbellen en online behandelmodules. Blended behandelingen, een combinatie van face-to-face gesprekken en digitale contacten, worden steeds vaker ingezet om het zorgaanbod te verbeteren en te verbreden. Yulius is sinds 2013 hard aan de slag om op meerdere manieren e-Health te integreren in de behandelingen van clienten. Op de website Online Beter vindt u meer informatie over onze e-Health behandelingen.