Terug

Onze teams

Crisisdienst

Het crisisteam bestaat uit een vaste ploeg en een aantal flexibele medewerkers die elders binnen Yulius werken en regelmatig diensten draaien bij de crisisdienst. Binnen de crisisdienst werken: psychiaters, arts-assistenten in opleiding, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zij staan 7 dagen per week dag en nacht klaar voor mensen die in geestelijke nood verkeren. Aan hen biedt de crisisdienst snelle opvang en behandeling. De crisisdienst werkt vanuit locatie De Gantel in Sliedrecht.

(Huis)artsen of politie bellen met de crisisdienst zodra zij het idee hebben dat een patiënt in crisis verkeert. De collega die op dat moment telefoondienst heeft is de regievoerder. Hij of zij inventariseert telefonisch met de verwijzer de mogelijke crisis en beoordeelt of er sprake is van nood. Een verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige inventariseert met de arts-assistent of psychiater in opleiding de klachten en risico’s. Hierna worden de bevindingen met de dienstdoende psychiater besproken en wordt bepaald wat het vervolg is. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk. Denk aan een opname in de spoedkliniek, terugverwijzing naar de huisarts of praktijkondersteuner, doorverwijzing naar een andere zorgorganisatie of een vervolgafspraak op de poli

Clienten kunnen niet zelf rechtstreeks contact opnemen met de crisisdienst. Dit kan alleen via een (huis)arts of eventueel de politie.