Terug

Kwaliteit van zorg en onderwijs

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Met ingang van 1 januari 2013 gelden er algemene leveringsvoorwaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Yulius.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Yulius en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

Online bekijken

Bezwaar tegen diagnose-informatie op factuur bij jeugdigen tot 18 jaar

Op onze facturen aan de gemeentes staat in principe een diagnosecode. Cliënten - of hun wettelijk vertegenwoordiger- kunnen er bezwaar tegen hebben dat deze informatie over hun diagnose of die van hun kind op de factuur komt te staan. Zij kunnen dat doorgeven aan hun behandelaar, of de behandelaar van hun kind. Cliënt en behandelaar kunnen hiervoor gezamenlijk een privacyverklaring invullen en ondertekenen waardoor de diagnose gerelateerde informatie niet op de factuur wordt overgenomen. De behandelaar maakt hiervan een notitie in het dossier. De verdere afhandeling binnen Yulius zal plaats vinden door de decentrale en centrale Zorgadministratie, inclusief de verzending van de ondertekende privacyverklaring naar de betreffende gemeente. Yulius informeert cliënten over de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de diagnose-informatie op de factuur, onder meer op de website en in informatiefolders.

Bezwaar tegen diagnose-informatie op factuur bij jeugdigen en volwassenen vanaf 18 jaar

Op onze facturen aan de zorgverzekeraars staat in principe een diagnosecode. Cliënten kunnen er bezwaar tegen hebben dat deze informatie over hun diagnose op de factuur komt te staan. Zij kunnen dat doorgeven aan hun behandelaar. De behandelaar maakt hiervan een notitie in het dossier en verwijst de cliënt naar de decentrale en centrale zorgadministratie. Cliënt en Yulius zullen hiervoor gezamenlijk een privacyverklaring invullen en ondertekenen waardoor de diagnose gerelateerde informatie niet op de factuur wordt overgenomen. De cliënt stuurt zelf de privacyverklaring naar zijn verzekeraar toe. De verdere afhandeling binnen Yulius zal plaats vinden door de decentrale en centrale Zorgadministratie. Yulius informeert cliënten over de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de diagnose-informatie op de factuur, onder meer op de website en in informatiefolders.