Terug

Dagbesteding

Aanmelden dagbesteding

Wanneer aanmelden?

Aanmelding voor dagbesteding kan als u:

  • een psychiatrisch probleem heeft waardoor u begeleiding of dagbesteding nodig heeft
  • (nog) niet in staat bent om zelfstandig te kunnen wonen en leven
  • 18 jaar of ouder bent
  • een beschikking heeft vanuit de gemeente waar u woonachtig bent

Aanmelden voor een bezoek aan één van onze inlooplocaties is niet nodig. U bent altijd van harte welkom! Er is dus geen beschikking (indicatie) nodig en uw bezoek aan onze inloopvoorzieningen is kosteloos. Wel kan een kleine vergoeding gevraagd worden voor koffie, thee en maaltijden.

Hoe vraagt u een beschikking aan voor dagbesteding?

Drechtsteden
Als u woonachtig bent in de Drechtsteden kunt u bij de Sociale Dienst Drechtsteden een beschikking/indicatie aanvragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar dagbesteding. De Wmo-consulent gaat dan samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. Of zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Is uw probleem hiermee niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-maatwerkvoorziening oplossing biedt. 

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3300 AP Dordrecht
078 - 770 89 10

AV-regio (Alblasserwaard Vijfheerenlanden)
Woont u in deze regio dan kunt u de beschikking aanvragen in uw eigen gemeente. Een aantal gemeenten werken hierin samen.

Meer informatie

Yulius Wmo-Zorgbemiddeling
088 - 405 36 23 / wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl
Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Ga naar de pagina met meer informatie over dagbesteding & inloop