Terug

Digitale nieuwsbrief voor huisartsen en praktijkondersteuners

27 maart 2017 Wetenschappelijke jaarmarkt

Yulius heeft ook dit jaar weer het Jaarsymposium Wetenschappelijke activiteiten georganiseerd voor alle medewerkers binnen Yulius en overige belangstellenden.

Bij deze nodigen wij u dan ook uit als u geïnteresseerd bent in en/of bezig bent met wetenschap, om te komen naar het jaarsymposium op maandag 27 maart a.s. van 12.00 – 17.00 uur in het Cultureel centrum Cascade, Hoge Kade 50 te Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste plenaire lezing start al om 12.45 uur.

Wij verzoeken u ons uiterlijk donderdag 23 maart a.s. via de e-mail (A.Bouman@Yulius.nl) uw voorkeur (twee voorkeuren per ronde) op te geven van de presentaties die u wilt volgen, zodat wij hiermee bij het indelen zoveel mogelijk rekening kunnen houden.

Op maandag 27 maart a.s. is de indeling bekend. Deze tref je aan bij de ingang van de Cascade zaal.

 

Programma Jaarsymposium wetenschappelijke activiteiten Yulius 27 maart 2017

 

 

 

12.00 – 12.45 uur

Lunch

 

 

 

 

12.45 – 12.50 uur

Welkom & inleiding door Gunnar Faber

 

 

 

 

12.50 – 13.50 uur

 

12.50 uur

 

 

13.10 uur

 

 

13.30 uur

Onderzoekshighlights Yulius:

 

Plenaire lezing dr. Athanasios Maras ‘ADHD en overgewicht: van wetenschap naar duurzame zorg’

 

Plenaire lezing drs. Mark de Jong ‘Interventies om dwangopnames te voorkomen: een systematische review en meta-analyse’

 

Plenaire lezing dr. Mart Eussen ‘LL2 – longitudinale onderzoeken en voorspellers voor toekomstig functioneren’

 

Workshoprondes

 

14.00 – 14.45 uur

Presentatie 1

-

‘Cruciale factoren in het hulpverleningsproces voorafgaande aan psychiatrische dwangopnames?’ – drs. Mark de Jong

 

 

Presentatie 2

-

‘Genetica in de psychiatrie’ – drs. Gretel Oudesluijs

 

 

Presentatie 3

-

‘Een ontdekkingstocht naar de invloed van de sensorische informatieverwerking bij kinderen met ASS’

Annemiek van Maanen, Frieda Boudesteijn en Magda den Breejen

 

 

Presentatie 4

-

‘Slaapproblemen bij jongeren met autisme’  - dr. Dennis Bastiaansen en drs. B.J. van Pelt        

 

 

Presentatie 5

-

‘Focus op het biologische fundament van ontwikkeling; lijf, brein en relatie’ – drs. Mirjam van den Berg-Paling

 

14.45 – 15.00 uur

Pauze

 

15.10 – 15.55 uur

Presentatie 6

-

‘Wat is het effect van de werkrelatie op behandeluitkomsten bij multi-stressgezinnen?’- drs. Corine Rijnberk en Liesbeth Gudde MSc

 

 

Presentatie 7

-

‘Kind in beeld’ – Christel Gevers

 

 

Presentatie 8

-

‘De WVGGZ komt eraan – drs. Kees Oosterwijk en drs. Jan-Pieter Maes

 

 

Presentatie 9

-

‘Het YEP-onderzoek – eerste resultaten en conclusies’ – dr. Margreet Oorschot

 

 

Presentatie 10

-

 

‘Vriendschap-gerelateerde kennis en vaardigheden voor jongeren met autisme – onderzoek en praktijk rondom evidence-based interventies’ – dr. Kirstin Greaves-Lord, Gabrine Jagersma en Marieke Wubs

 

16.00 – 17.00 uur

‘Structuur bieden’

 

Plenaire lezing door dr. L.A. Voogt, sectormanager Strategie en Ontwikkeling/plv. directeur GGD Zaanstreek-Waterland, Verpleegkundig Specialist GGZ (niet-praktiserend).

 

 

 

               

Om 17.00 uur zal de middag afgesloten worden en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Wij hopen u maandag 27 maart a.s. te zien op het Jaarsymposium Wetenschappelijke activiteiten van Yulius!